top of page
topbg.png
beforetopbg2.png
singletopimg.png

Sikker Trafikkopplæring As

Kjøpmannsgata 22

8400 Sortland

Tel: 47 88 88 47

Praktisk prøve

Klasse B

 

Generelt

 • Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven

 • Prøven har flere deler eller oppgaver

 • Du må både kjøre og løse de andre oppgavene selvstendig

 • Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet

 • Resultatet blir bestemt når prøven er over

 • Du får vite om du bestod eller ikke med en gang

 • Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet

 

Kjøretøy til prøven

Bilen du kjører opp med, skal være godkjent av Statens vegvesen. Du må selv skaffe bilen. De fleste leier bil av en trafikkskole.

 

Hva prøven omfatter

Du kjører 55-60 minutter under varierte veg- og trafikkforhold. Ruta du kjører, er fastsatt på forhånd. En datamaskin trekker hvilken rute du får.Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøringa. Måten du gjør deg og bilen klar før kjøringa, og måten du avslutter og sikrer bilen på etterpå, er også en del av prøven.

 

Sikkerhetskontrollen

Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil. Oppgaver du får mens du kjører. Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. Du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot. Du kan bli bedt om å snu, parkere og rygge.

 

Vurderinga som sensor gjør

Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd. Det blir lagt vekt på at har god bilbehandling og kan kjøre behagelig og økonomisk. Du må samtidig greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg. Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling. Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter.

Klasse BE

Generelt

 • Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven.

 • Prøven har flere deler eller oppgaver.

 • Du må både kjøre og løse de andre oppgavene selvstendig.

 • Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet.

 • Resultatet blir bestemt når prøven er over.

 • Du får vite om du bestod eller ikke med en gang.

 • Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet

 

Kjøretøy til prøven

Bilen du kjører opp med, skal ha tillatt totalvekt ikke over 3500 kg og ha minst fire sitteplasser. Den må være godkjent av Statens vegvesen. Tilhengeren skal være like høy og bred som bilen og ha tillatt totalvekt på minst 1000 kg. Tilhengeren må veie minst 800 kg. Summen av tillatt vekt for bilen og tillatt vekt for tilhengeren må være over 3500 kg. De fleste leier bil av en trafikkskole.

 

Hva prøven omfatter

Du må utføre tilkopling av tilhenger og kontroll før kjøring når prøven begynner. Du får en sikkerhetskontrolloppgave før du kjører. Du kjører om lag 40 minutter under varierte veg- og trafikkforhold. Ruta du kjører, er fastsatt på forhånd. Du må kople fra tilhengeren ved slutten av prøven.

Gjennom EcoDriving

 • Kan en redusere drivstofforbruket med 12 til 15 %

 • Kan en redusere co²-utslippene med 12 til 15 %

 • Kan en redusere ulykkesrisikoenKan en redusere stress i trafikken og forbedre arbeidsmiljøet

 • Kan en øke transportkvaliteten

 • Kan en komme raskere frem til målet

logo2.png
bottom of page