top of page
topbg.png
beforetopbg2.png
singletopimg.png

Sikker Trafikkopplæring As

Kjøpmannsgata 22

8400 Sortland

Tel: 47 88 88 47

Sikker Trafikkopplæring AS kan tilby opplæring i Eco Driving

EcoDriving er et kurskonsept for økonomisk og miljøvennlig kjøring. EcoDriving-kurset henvender seg til bedrifter som vil etterutdanne sine ansatte i økonomisk kjøring, men også til privatpersoner og elever ved trafikkskolen.

EcoDriving-kurset starter med en kjøretest. Under kjøringen leter en ikke etter feil i kjøringen, men bare etter forhold som gjør at føreren kan redusere forbruket enda mer.

Gjennom EcoDriving

 • Kan en redusere drivstofforbruket med 12 til 15 %

 • Kan en redusere co²-utslippene med 12 til 15 %

 • Kan en redusere ulykkesrisikoenKan en redusere stress i trafikken og forbedre arbeidsmiljøet

 • Kan en øke transportkvaliteten

 • Kan en komme raskere frem til målet

EcoDriving

Kursene gjennomføres med individuell praktisk kjøring på ca 1,5 timer og felles diskusjonsdel på

ca 2 timer.

Praksisdelen består av:

 1. Analysedel
  Kursdeltageren kjører en på forhånd planlagt rute med sin vanlige kjørestil.
  Instruktøren benytter seg av kjørecomputer som registrerer drivstofforbruk, tidsforbruk og gjenomsnittshastighet på turen. I tillegg kartlegger instruktøren kjørestilen.

 2. Tilbakemelding og demonstrasjon
  Instruktøren gir tilbakemelding på hva som kursdeltageren allerede gjør for å kjøre økonomisk og hva han eventuelt kan bli enda bedre til.
  I tillegg demonstrerer instruktøren viktige prinsipper.

 3. Den nye kjørestilen
  Kursdeltageren kjører den samme ruten på nytt med instruksjoner fra instruktøren.
  En sammenligner resultatene fra de to turene.

 4. Råd
  Instruktøren noterer noen råd for fortsatt økonomisk kjøring og kursdeltageren får med seg et kurshefte til senere bruk.

 

 

Diskusjonsdelen består av:

 1. Utveksling av erfaringer mellom deltagerne

 2. De viktigste prinsippene for EcoDriving

 3. Andre tiltak som virker inn på drivstofforbruket

 4. Hvordan bruke kjørecomputer for å lære seg økonomisk kjørestil.

1920.gif

Gjennom EcoDriving

 • Kan en redusere drivstofforbruket med 12 til 15 %

 • Kan en redusere co²-utslippene med 12 til 15 %

 • Kan en redusere ulykkesrisikoenKan en redusere stress i trafikken og forbedre arbeidsmiljøet

 • Kan en øke transportkvaliteten

 • Kan en komme raskere frem til målet

logo2.png
bottom of page