top of page
topbg.png
beforetopbg2.png
singletopimg.png

Sikker Trafikkopplæring As

Kjøpmannsgata 22

8400 Sortland

Tel: 47 88 88 47

Krav til Kl BE

OM TRAFIKKOPPLÆRING TIL PERSONBIL M/TILHENGER – KLASSE B96 OG KLASSE BE

 

NYE REGLER FRA 19. JANUAR 2013.

Etter at førerkortforskriften er endret i tråd med EUs 3. førerkortdirektiv, kan fire førerkortklasser være aktuelle når man vil trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg etter bil i klasse B.

 

Her er en oversikt over samlet tillatt totalvekt for bil og tilhenger. Fører må selv regne dette ut ved å sjekke vognkortet i bilen på hvor mye bilen kan trekke. Regnestykket går alltid på tillatt totalvekt.

 

Klasse B

Samlet tillatt totalvekt for bil + tilhenger, må ikke overskride 3500 kg.

 

Klasse B kode 96

Samlet tillatt totalvekt for bil + for tilhenger, ligger i området 3501 – 4250 kg.

 

Klasse BE

Samlet tillatt totalvekt for bil + for tilhenger, ligger i området 4251 – 7000 kg.

 

Klasse C1E

Selv om trekkbilen tilhører klasse B, må føreren ha klasse C1E når tilhengerens tillatte totalvekt overskrider 3500 kg.

 

 

OM OPPLÆRINGEN

 

Trinn 1

Trinn 1 er dekket gjennom opplæringen du har til førerkort klasse B

 

Praktisk opplæring trinn 2

Trinn 2 omhandler kjøretøyet og tilhengeren. Du skal beherske til og frakobling, sikkerhetskontroll og vurdere vogntogets plassbehov ved kjøring i sving for å nevne noe.
Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der du og læreren sammen blir enige om du er klar for å gå videre på trinn 3.
Elevens forutsetninger vil avgjøre timetallet som trengs innenfor dette trinnet.

 

Praktisk opplæring trinn 3

Trinn 3 omhandler trafikken, der du ikke skal bruke din konsentrasjon på å betjene bilen og tilhengeren, men på å tilpasse din kjøring i forhold til andre trafikanter og til ulike trafikkmiljø. Kjøringen din skal være selvstendig ved kjøring i varierte trafikkmiljø. Kjøremåter som ivaretar egen og andres sikkerhet vil vektlegges.
Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der du og læreren sammen blir enige om du er klar for å gå videre på trinn 4.
Elevens forutsetninger vil avgjøre timetallet som trengs innenfor også dette trinnet.

 

Praktisk opplæring trinn 4

Trinn 4 innbefatter at du skal kunne kjøre og behandle kjøretøyet i samsvar med hovedmålet for opplæringen klasse BE/B96. Det gjennomføres et 2 timers obligatorisk kurs i sikring og merking hvor teori og praktiske oppgaver inngår. Videre gjennomføres det et 3 timers sikkerhetskurs på veg hvor eleven kjører selvstendig etter en
på forhånd planlagt kjørerute.

 

Er du innehaver av førerkort i en av de tyngre førerkortklassene før opplæringen starter kan du ha en rettighet til fritak fra deler av den obligatoriske opplæringen klasse BE. Trafikkskolen vil informere deg om dette

 

FØRERPRØVEN

Søknad: Trykk her
Søknadsskjema til førerkort finner du ved å trykke på Statens Vegvesen

Gjennom EcoDriving

  • Kan en redusere drivstofforbruket med 12 til 15 %

  • Kan en redusere co²-utslippene med 12 til 15 %

  • Kan en redusere ulykkesrisikoenKan en redusere stress i trafikken og forbedre arbeidsmiljøet

  • Kan en øke transportkvaliteten

  • Kan en komme raskere frem til målet

logo2.png
bottom of page