Sikker Trafikkopplæring As

Kjøpmannsgata 22

8400 Sortland

Tel: 47 88 88 47

Kontakt meg

Postadresse:

Arons vei 4B

8400 Sortland

Norge

Skoleadresse:

Kjøpmannsgata 22

8400 Sortland

Norge

Tel:+47 47 88 88 47

www.sivninas.no

Gjennom EcoDriving

  • Kan en redusere drivstofforbruket med 12 til 15 %

  • Kan en redusere co²-utslippene med 12 til 15 %

  • Kan en redusere ulykkesrisikoenKan en redusere stress i trafikken og forbedre arbeidsmiljøet

  • Kan en øke transportkvaliteten

  • Kan en komme raskere frem til målet

Postadresse: Sikker Trafikkopplæring AS | Arons Vei 4 B | 8400 Sortland – Norge
Skoleadresse: Sikker Trafikkopplæring AS | Kjøpmannsgata 22 | 8400 Sortland – Norge
Tel: 47 88 88 47 | Personvern

© 2020 by Kong Media Norge As