top of page
topbg.png
beforetopbg2.png
singletopimg.png

Sikker Trafikkopplæring As

Kjøpmannsgata 22

8400 Sortland

Tel: 47 88 88 47

Førerprøven

 

Generelle bestemmelser om gjennomføring av førerprøven
Her gjengir vi en del sentrale bestemmelser om førerprøven fra forskrift om trafikkopplæring og førerprøve. Her kan du lese mer om; teoretisk prøve, praktisk prøve, krav til opplæring m.m

 

Vilkår for å gå opp til prøve:
Før du kan gå opp til teoriprøve, må du

 • ha levert søknad om førerkort og fått den godkjent,

 • være gammel nok, h

 • a med deg akseptabel legitimasjon,

 • ha betalt gebyr.

 

I de klassene det bare er teoriprøve, må også kravene for praktisk prøve som er ført opp nedenfor være oppfylt før teoriprøven.

 

Før du kan gå opp til praktisk prøve, må

 • all obligatorisk opplæring være fullført og registrert,

 • van delen din må være i orden,

 • eventuell helseattest være levert,

 • du ha bestått teoriprøven,

 • gebyr være betalt.

Gjennom EcoDriving

 • Kan en redusere drivstofforbruket med 12 til 15 %

 • Kan en redusere co²-utslippene med 12 til 15 %

 • Kan en redusere ulykkesrisikoenKan en redusere stress i trafikken og forbedre arbeidsmiljøet

 • Kan en øke transportkvaliteten

 • Kan en komme raskere frem til målet

logo2.png
bottom of page