top of page
topbg.png
beforetopbg2.png
singletopimg.png

Sikker Trafikkopplæring As

Kjøpmannsgata 22

8400 Sortland

Tel: 47 88 88 47

Klasse BE

Denne klassen gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg og som man ikke kan trekke med ren klasse B eller klasse B 96.
Minstealderen for klasse BE er 18 år.

 

Hvilke tilhengere med tillatt totalvekt over 750 kg som du kan trekke med ren klasse B eller klasse B96, er omtalt på forrige side: Personbil (klasse B og B 96) [7]

 

Tar du klasse BE 19. januar 2013 eller senere, vil tilhengerens tillatte totalvekt være høyst 3500 kg. Er den tillatte totalvekt over 3500 kg, må du ha førerkort i klasse C1E selv om bilen «tilhører» klasse B. Så tunge tilhengere krever dessuten at bilen er utstyrt med trykkluftmekanisk bremseanlegg, noe som er forholdsvis lite utbredt
siden de fleste personbiler er bare utstyrt for å trekke tilhenger med påløpsbrems – dvs. tilhengere med tillatt totalvekt høyst 3500kg.

 

Tok du klasse BE før 19. januar 2013, gjelder ikke begrensningen på 3500 kg for tilhengerens tillatte totalvekt. Imidlertid må bilen din ha trykkluftmekanisk bremseanlegg hvis du skal trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 3500 kg.

 

Før trekking må du alltid kontrollere DE TEKNISKE BEGRENSNINGENE i personbilens vognkort. Der finner du hva som er bilens «tillatt hengervekt» (maks aktuell totalvekt for tilhenger etter denne bilen) og hva som er «tillatt vogntogvekt» (maks sum for bilens + tilhengerens aktuelle totalvekter). De tekniske begrensningene må ikke overskrides uansett hvilke førerkortklasser du har. Når du trekker tilhenger etter bil i klasse B, får du ingen utvidede rettigheter selv om du har førerkort også i klasse C1E eller CE.

 

Har du tatt klasse BE etter 1. januar 2005, kan du i Norge også kjøre traktor og motorredskap – med eller uten tilhenger. Traktorens og motorredskapets konstruktive hastighet må være høyst 40 km/t og tillatt totalvekt høyst 25 tonn. Begrensningen på 25 tonn gjelder både når traktor/motorredskap er enkeltkjøretøy eller del av vogntog.

 

Ved utstedelse av førerkort etter bestått tilhengerprøve, får søker påført klasse BE og klasse T med kode 144.

 

Fra 19. januar 2013 kan klasse B 96 være et alternativ til klasse BE, jf. forrige side om Klasse B (personbil mv.). Alt etter hvilken bil og tilhenger du disponerer, må du selv finne ut om klasse B 96 eller klasse BE er den beste løsningen.

 

For nærmere informasjon om opplæring se sidene om føreropplæring [8].

Gjennom EcoDriving

  • Kan en redusere drivstofforbruket med 12 til 15 %

  • Kan en redusere co²-utslippene med 12 til 15 %

  • Kan en redusere ulykkesrisikoenKan en redusere stress i trafikken og forbedre arbeidsmiljøet

  • Kan en øke transportkvaliteten

  • Kan en komme raskere frem til målet

logo2.png
bottom of page