top of page
topbg.png
beforetopbg2.png
singletopimg.png

Sikker Trafikkopplæring As

Kjøpmannsgata 22

8400 Sortland

Tel: 47 88 88 47

Krav til Kl B

Hovedmålene for opplæring klasse B.

Trafikalt grunnkurs
Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre på en måte som :

 • Er trafikksikker

 • Gir god samhandling

 • Fører til god trafikkavvikling

 • Tar hensyn til helse, miljø og andres behov

 • Er i samsvar med gjeldende regelverk

 

Trinn 1

Kurset er rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet. Kurset er felles for alle lette klasser og skal bidra til at elevene får en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring innebærer. Kurset er på 17 undervisningstimer.

 

Inndelt på følgende måte:

kveld:

 • Trafikkopplæring/øvingskjøringkveld:

 • Mennesketkveld:

 • Grunnleggende forståelse for trafikkkveld:

 • Førstehjelpkveld:

 • Mørkekjøring

 

Mørkekjøring kan bare gjennomføres i tidsrommet 01. november frem til 01. mars.

Trinn 2

Eleven skal lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Når målet er nådd for trinn 2 skal leven ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandling med andre trafikanter. Det vil være individuelt hvor mange timer hver enkelt elev har behov for på dette trinn.

 

Trinn 3

Eleven skal lære å beherske kjøringen i variert trafikk. Ved avslutning av trinn 3 skal elevens ferdigheter være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig. På dette trinn legges det også opp til en lengre landeveistur kombinert med by kjøring i tettere trafikk. Elevene skal også ha sikkerhetskurs på glattkjøringsbane. Der vil eleven gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås. Eleven skal også lære å sikre personer og gods i bil.

 

Trinn 4

Eleven skal få den kompetanse som er nødvendig for å kunne kjøre bil i samsvar med hovedmålet. Eleven skal ha utviklet vilje til: å ta ansvarå ta forholdsreglerå samarbeide i trafikken.

Dette trinn består av 13 timer som består av:

 • 2 timer teori

 • 2 timer risiko inn/ut forkjørsveg

 • 3 timer forbikjøring

 • 4 timers langtur

 • 2 timers avsluttende teori

I forbindelse med 4 timers langtur skal eleven selv velge kjørerute og legge denne opp i forhold til mål og tidsperspektiv. Eleven skal på denne langtur kjøre selvstendig.

Gjennom EcoDriving

 • Kan en redusere drivstofforbruket med 12 til 15 %

 • Kan en redusere co²-utslippene med 12 til 15 %

 • Kan en redusere ulykkesrisikoenKan en redusere stress i trafikken og forbedre arbeidsmiljøet

 • Kan en øke transportkvaliteten

 • Kan en komme raskere frem til målet

logo2.png
bottom of page