top of page
topbg.png
beforetopbg2.png
singletopimg.png

Sikker Trafikkopplæring As

Kjøpmannsgata 22

8400 Sortland

Tel: 47 88 88 47

Klasse B


Klasse B gjelder internasjonalt for føring av motorvogn (unntatt motorsykkel og moped) med en tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og som er godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører. Minstealderen for klasse B er 18 år.
 

Med klasse B kan du etter hovedregelen for bilførerkort trekke TILHENGER MED TILLATT TOTALVEKT HØYST 750 KG. Er bilens tillatte totalvekt 3500 kg, kan vogntogets (bil + tilhenger) tillatte totalvekt være inntil 4250 kg.
 

Det kan også være tillatt å trekke TILHENGER MED TILLATT TOTALVEKT OVER 750 KGmed klasse B. Etter den såkalte «campingvogn-regelen» kan man med klasse B trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg hvis summen av tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt er høyst 3500 kg. Trekker man bilens tillatte totalvekt ifra 3500 kg, finner man tilhengerens maksimum tillatte totalvekt.
 

«Tillatt totalvekt» finner du i vognkortene til bilen og tilhengeren.
 

Klasse B 96

Fra 19. januar 2013 kan du dessuten få nytt førerkort påført kode 96 (klasse B 96) etter å ha gjennomført minst 7 timers obligatorisk opplæring på en trafikkskole eller hos en kursarrangør. Det kreves ingen førerprøve. Når opplæringen er registrert i vårt datasystem (3 dager etter fullført opplæring), kan du møte på en trafikkstasjon og bestille nytt førerkort. Klasse B 96 gir rett til å føre vogntog (bil + tilhenger) med samlet tillatt totalvekt som er 750 kg høyere enn vogntogvekten på 3500 kg for ren klasse B, dvs. vogntogvekt inntil 4250 kg for klasse B 96. Se vår tilhengerkalkulator. [5] Du kan også regne dette ut selv ved å følge anvisningene på vår Internettside Trekking av mindre tilhenger [6].
 

Bilens tekniske begrensninger
Selv om du med klasse B eller klasse B 96 kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg etter førerkortforskriften, må du alltid sjekke i bilens vognkort hva som kjøretøyteknisk er ”tillatt hengervekt”, dvs. maksimal aktuell totalvekt for tilhenger etter denne bilen. Den vekten er fastsatt av bilfabrikanten, og må ikke overskrides uansett hvilken førerkortklasse du har. Resultatet kan bli at du kan trekke tilhengeren, men ikke med full last. Bare når bilens tillatte hengervekt er lik eller høyere enn tilhengerens tillatte totalvekt, kan tilhengeren lastes fullt opp.
 

Du må heller ikke overskride bilens ”tillatte vogntogvekt”, dvs. summen av bilens og tilhengerens aktuelle totalvekter.
 

 

Utvidede førerrettigheter i klasse B
Klasse B gir også internasjonal rett til å kjøre moped (klasse AM) og 4-hjuls motorsykkel. Er klasse B tatt før 19. januar 2013, gjelder klasse B også for 3-hjuls motorsykkel. Har 3- eller 4-hjuls motorsykkel slagvolum over 125 ccm, kan du trekke tilhenger etter denne hvis dette er godkjent ved merknad i motorsykkelens vognkort.
 

FOR KJØRING I NORGE GIR KLASSE B FØRERRETTIGHET OGSÅ FOR:
 

* traktor generelt, med eller uten tilhenger, hvis klasse B er tatt før 1. januar 2005
* traktor generelt med tillatt totalvekt høyst 3500 kg hvis klasse B er tatt etter 1. januar 2005
* motorredskap med tillatt totalvekt høyst 7500 kg, i tillegg større motorredskap med konstruktiv hastighet høyst 50 km/t, hvis klasse B er tatt før 1. januar 2005
* motorredskap med tillatt totalvekt høyst 3500 kg hvis klasse B er tatt etter 1. januar 2005
* beltebil med eller uten tilhengerslede
* beltemotorsykkel/snøscooter med eller uten tilhengerslede hvis
klasse B er tatt før 1. juli 2006

 

Med «høyhastighetstraktor» forstås traktor med konstruktiv hastighet OVER 40 km/t. Disse traktorene kan ikke kjøres med klasse T som har et «tak» på 40 km/t. Kjøring med høyhastighetstraktor krever klasse B, C1 eller C – alt etter kjøretøyets tillatte totalvekt.
 

Førerkort i klasse B1 gjelder for føring av 4-hjuls motorsykkel. Etter 3. førerkort-direktiv er det frivillig for EØS-landene om de vil innføre egen opplæring og førerprøve for klasse B1. Blir førerkortklassen ikke innført, må medlemsstatene kreve klasse B for føring av 4-hjuls motorsykkel. Norge har valgt den siste løsningen.
Piktogrammet for klasse B1 på det nye norske førerkortet, er tatt med av hensyn til innflyttere fra andre EØS-land som eventuelt bytter sin klasse B1 til norsk førerkort. Den tidligere adgangen til å benytte klasse B kode 73 som alternativ til klasse B1, er fjernet i førerkortdirektivet.

1920.gif

Gjennom EcoDriving

  • Kan en redusere drivstofforbruket med 12 til 15 %

  • Kan en redusere co²-utslippene med 12 til 15 %

  • Kan en redusere ulykkesrisikoenKan en redusere stress i trafikken og forbedre arbeidsmiljøet

  • Kan en øke transportkvaliteten

  • Kan en komme raskere frem til målet

logo2.png
bottom of page