top of page
topbg.png
beforetopbg2.png
singletopimg.png

Sikker Trafikkopplæring As

Kjøpmannsgata 22

8400 Sortland

Tel: 47 88 88 47

Velkommen til Sikker Trafikkopplæring AS 

Sikker Trafikkopplæring AS tilbyr opplæring i klasse B, B96 og BE Trafikkskolens mål er at du som elev skal bli fornøyd, trives under opplæringen, består førerprøven og at du etter bestått førerprøve er en sikker og god sjåfør.

Dersom du ikke har et førerkort eller mopedførerbevis fra tidligere, må du ha fullført trafikalt grunnkurs før praktisk opplæring kan påbegynnes. Dette gjelder også før du kan starte med privat øvingskjøring.

Førerkort kl. B
Aldersgrense for øvingskjøring – 16 år
Aldersgrense for praktisk førerprøve – 18 år

 

Førerkort kl. BE/B96
Du må ha førekort klasse B før opplæringen starter ved trafikkskolen.
Aldersgrense for førerprøve/utstedelse av førerkort 18 år.

 

Sperrefrist
Hvis politiet av en eller annen grunn har gitt deg sperrefrist for øvingskjøring og for å ta førerkort, har du ikke lov til å øvelseskjøre i denne tiden. Dette gjelder også kjøretimer ved trafikkskolen.
Er du ilagt slik sperrefrist av politiet, plikter du å informere trafikkskolen om dette.

 

Søknad om førerkort
Før du kan avlegge teoretisk prøve ved trafikkstasjonen må du levere søknad på fastsatt skjema. Dette får du hos trafikkskolen, eller du kan søke elektronisk på www.vegvesen.no [10]. Bruker du briller eller linser, må du ha optikerattest. Behandlingstid for søknaden kan være
3 – 4 uker, så lever søknad i god tid.

 

Kjøretimer og teoritimer
Undervisningstimen har en varighet på 45 minutter
 

Førerprøve
Teoriprøven foregår på PC, og resultatet får du umiddelbart. Eventuell sperrefrist ved stryk på teoriprøve er to uker. Teoriprøven kan avlegges inntil seks måneder før fastsatt mistealder for førerkortklassen. Praktisk prøve med sensor varer ca. 70 minutter og bestilles av trafikkskolen. Eventuell sperrefrist ved stryk på praktisk prøve er fire uker.
 

Bestilling av kjøretime
Du bestiller timer på tlf. 47888847, eller gjør nærmere avtale etter undervisningstimene.
Avbestilling av avtalt opplæring / timer
Det er viktig at en eventuell avbestilling skjer senest kl. 15:00 dagen i forveien. Må du avbestille senere, eller unnlater å møte til avtalte timer, må du betale for disse.

 

Oppmøte
Som hovedregel starter praktisk opplæring ved trafikkskolen. Annet oppmøtested kan avtales. Kjøring til/fra vil da regnes inn i tiden du betaler for. Ved oppmøte til praktisk opplæring må du medbringe bevis for gjennomført trafikalt grunnkurs samt id-kort. I tilfelle forsinkelser har vi en gjensidig plikt til å vente på hverandre inntil 15 minutter.
 

Forberedelse til praktisk opplæring
Du er selv ansvarlig for at du er skikket til å kjøre. Sørg for at du har fått tilstrekkelig med hvile, og at du ikke er påvirket av alkohol eller annet stoff som for eksempel medisiner, som kan innvirke på din kjøring.
 

Betaling
All opplæring skal som hovedregel betales med kort eller kontant evt. bank etter endt kjøretime. Trafikalt grunnkurs skal være innbetalt senest kurskveld tre. Opplæringen skal være betalt før praktisk førerprøve gjennomføres.

Gjennom EcoDriving

  • Kan en redusere drivstofforbruket med 12 til 15 %

  • Kan en redusere co²-utslippene med 12 til 15 %

  • Kan en redusere ulykkesrisikoenKan en redusere stress i trafikken og forbedre arbeidsmiljøet

  • Kan en øke transportkvaliteten

  • Kan en komme raskere frem til målet

logo2.png
bottom of page