top of page
topbg.png
beforetopbg2.png
singletopimg.png

Sikker Trafikkopplæring As

Kjøpmannsgata 22

8400 Sortland

Tel: 47 88 88 47

Gjennomføring

 

Teoriprøve

Les mer på siden Teoriprøven.

Spesiell tilrettelegging

Dersom du av en eller annen grunn har behov for spesiell tilrettelegging av prøven, må du i god til før prøven søke skriftlig om dette til trafikkstasjonen. For kandidater som ikke forstår norsk, kan kommunikasjonen mellom kandidaten og sensor gå for seg på et språk som begge behersker godt. Dersom språkproblemene er stor kan det benyttes godkjent tolk. Eventuelle utgifter til tolk, utover hva som dekkes av den offentlig tolketjenesten, må kandidaten selv dekke.
Kandidater som skal avlegge førerprøve i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE må likevel gjennomføre prøven på norsk.

Praktisk prøve

Les mer på siden Praktisk prøve.

 

Obligatorisk opplæring

Du må fullføre all obligatorisk opplæring før du kan gå opp til førerprøve. Seinest 3 dager før prøven må alle obligatoriske deler være registrert. Dette er noe trafikkskolen din tar seg av. Er ikke all obligatorisk opplæring registrert, blir du avvist til prøven (Les mer på siden Krav til opplæring)

 

Mørkekjøring

I perioden 1. november til og med 15. mars, må du dokumentere kurs i mørkekjøring før du avlegger praktisk prøve. Avlegges førerprøven utenom denne perioden og du ikke har hatt mørkekjøring, får du førerett kun frem til 31. januar påfølgende år. Du må da tilbake til trafikkstasjonen og dokumentere at kurset er gjennomført.

 

Resultatet av prøven

Dersom teoriprøven ikke er bestått, kan du få tilbakemelding om hvilke temaer du har svart feil på. Ved den praktiske prøven vurderer sensor prestasjonene dine under ett med utgangspunkt i målene for opplæringen og registreringer under prøven. Du får en skriftlig begrunnelse for vedtaket som blir gjort. Dersom du ikke består, kan du be om en annen sensor ved neste forsøk, så sant dette praktisk lar seg ordne. Har du strøket mer enn to ganger, kan du kreve å få to sensorer når du kjører opp på nytt.

 

Karantenetid

Dersom du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta ny prøve. Dersom du ikke består den praktiske prøven, må du vente 4 uker før du kan ta ny prøve. Mange kandidater har problemer med å bestå førerprøven pga at de er for dårlig forberedt. Dette fører til lengre ventetider, større bruk av ressurser på trafikkstasjonene og ekstra utgifter til prøvegebyr for kandidaten. Karantenetiden er ment å motivere kandidaten til å forberede seg godt. Prøve som gir begrensninger i føreretten. Du kan kjøre opp med bil med automatgir. Du får da en kode i førerkortet som begrenser føreretten til slike biler. Dersom du seinere vil utvide til ordinær førerett, tenger du bare å gå opp til praktisk prøve.

 

Prøve ved fornyelse av førerett

Den som søker om fornyelse av førerett mer enn ett år etter at førerkortet er utløpt, skal avlegge praktisk prøve. Ved fornyelse av førerett i flere klasser, avlegges prøven i den mest omfattende klassen. Hva som er mest omfattende klasse og hva slags kjøretøy som kreves, får du opplysninger om på trafikkstasjonen.
Her gjengir vi en del sentrale bestemmelser om førerprøven fra forskrift om trafikkopplæring og førerprøve.

Gjennom EcoDriving

  • Kan en redusere drivstofforbruket med 12 til 15 %

  • Kan en redusere co²-utslippene med 12 til 15 %

  • Kan en redusere ulykkesrisikoenKan en redusere stress i trafikken og forbedre arbeidsmiljøet

  • Kan en øke transportkvaliteten

  • Kan en komme raskere frem til målet

logo2.png
bottom of page