top of page
topbg.png
beforetopbg2.png
singletopimg.png

Sikker Trafikkopplæring As

Kjøpmannsgata 22

8400 Sortland

Tel: 47 88 88 47

Sikkerhetskontrollen

Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil. Oppgaver du får mens du kjører. Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. For det meste ber sensor deg om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot. Du blir også bedt om å snu, parkere og rygge. Vurderinga sensor gjør. Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd. Det blir lagt vekt på at har god kjøretøybehandling og greier å kjøre behagelig og økonomisk.

 

Du må beherske snuing og rygging med tilhenger og eventuell bruk av hjelp. Du må greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg og de spesielle utfordringene kjøring med tilhenger gir. Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling. Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter

Gjennom EcoDriving

  • Kan en redusere drivstofforbruket med 12 til 15 %

  • Kan en redusere co²-utslippene med 12 til 15 %

  • Kan en redusere ulykkesrisikoenKan en redusere stress i trafikken og forbedre arbeidsmiljøet

  • Kan en øke transportkvaliteten

  • Kan en komme raskere frem til målet

logo2.png
bottom of page