top of page
topbg.png
beforetopbg2.png
singletopimg.png

Sikker Trafikkopplæring As

Kjøpmannsgata 22

8400 Sortland

Tel: 47 88 88 47

Søknad

Søknadsskjema finner du nederst på siden.
 

Alle som søker om førerkort første gang kan søke elektronisk.

 

Helse

På søknadsskjemaet finner du en del spørsmål om helse. Dersom du svarer ”Ja” på ett eller flere av spørsmålene om helse, eller søker om førerkort i klasse C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller D må du i tillegg levere legeattest.
Svarer du ”Ja” bare på spørsmål nummer 1 eller 2 er det tilstrekkelig med attest fra offentlig godkjent optiker for klasse A1, A, B, BE, S og T.

 

Vandel

Søknaden din blir sendt til vandelskontroll hos politiet. Det må ikke ha gått mer enn 6 måneder fra vandelen ble kontrollert når du går opp til prøve.

Alder

I de klassene du må kjøre opp kan du, ta teorien 6 måneder før du er gammel nok til å få førerkort i vedkommende klasse. I de klassene det er bare teori, må du vente til du er 16 år. Hvilke klasser det er bare teoriprøve i og hvilke som har bare praktisk prøve kan du lese mer om på siden Førerprøven.

 

Legitimasjon

Før førerprøven starter, må du vise fram akseptabel legitimasjon som viser navnet ditt, fødselsnummer (11 siffer) og bilde, for eksempel pass, bankkort med bilde og posten s ID-kort utstedt etter 1. april 2003. Kan du ikke legitimere deg, blir du avvist til prøve.

Synstest

Ved førerprøver i førerkortklasser der det ikke kreves legeattest, må du vise at du kan lese et bilskilt på 20 meters avstand. Denne synstesten blir for det mest gjennomført like før teoriprøven. Har du gyldig synsattest fra lege eller optiker, slipper du denne testen.

Gjennom EcoDriving

  • Kan en redusere drivstofforbruket med 12 til 15 %

  • Kan en redusere co²-utslippene med 12 til 15 %

  • Kan en redusere ulykkesrisikoenKan en redusere stress i trafikken og forbedre arbeidsmiljøet

  • Kan en øke transportkvaliteten

  • Kan en komme raskere frem til målet

logo2.png
bottom of page