top of page
topbg.png
beforetopbg2.png
singletopimg.png

Sikker Trafikkopplæring As

Kjøpmannsgata 22

8400 Sortland

Tel: 47 88 88 47

Teoretisk prøve

 

Teoriprøven

 

Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. I de klassene du må kjøre opp kan du ta teorien 6 måneder før du er gammel nok til å ta førerkort i den aktuelle klassen. I de klassene det bare er teori, må du vente til du er 16 år.
Før du kan ta teoriprøve må du ha levert søknad om førerkort og fått den godkjent. Send gjerne søknaden elektronisk.

  • Når du møter fram til prøve må du ha med deg gyldig legitimasjon.

  • I forbindelse med teoriprøven må du ta en synstest.

 

Du må svare riktig på 85 % av alle oppgavene for å bestå prøven.

 

Oppgavene på førerprøven er for det meste hentet fra trinn 2 og 3. Se på målene som begynner med «… skal ha kunnskap om, skal drøfte, skal gjøre rede for».
Vi anbefaler å ta teoretisk opplæring på trafikkskolen, selv om det ikke er obligatorisk. Da lærer du lettere og får trolig mer ut av kjøretimene når du har kunnskapen inne på forhånd. Trafikalt grunnkurs er ikke teorikurs. Trafikalt grunnkurs er, som resten av det som er obligatorisk, knyttet til temaer som det er svært viktig at alle førere får god opplæring i. Det obligatoriske stoffet er i liten grad utgangspunkt for oppgaver til førerprøven.

 

Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. I de klassene du må kjøre opp kan du ta teorien 6 måneder før du er gammel nok til å ta førerkort i den aktuelle klassen. I de klassene det bare er teori, må du vente til du er 16 år.
Før du kan ta teoriprøve må du ha levert søknad om førerkort og fått den godkjent. Send gjerne søknaden elektronisk.

Gjennomføring av førerprøven

Førerprøven omfatter i de fleste klasser både teoretisk og praktisk prøve. Du må bestå teoriprøven før du kan ta den praktiske. I boksen til høyre på siden her kan du lese mer om blant annet; Generelle bestemmelser, teoretisk prøve, praktisk førerprøve og krav til opplæring.

 

I klassene
M 146 (moped med to hjul)
M 147 (moped med tre eller fire hjul)
S (snøscooter) er det bare teoretisk prøve.

 

I klassene
BE (personbil med tilhenger)
D1E (minibuss med tilhenger)
DE (buss med tilhenger) er det bare Praktisk prøve.

 

Du må alltid sende søknad før du kan gå opp til førerprøve. Søknadsskjema får du på en trafikkstasjon, og nederst på siden her. Teoriprøven gjennomfører du på data på en trafikkstasjon. De fleste trafikkstasjoner har «drop-in», så du trenger ikke å bestille time.

 

NB! Søknaden din må være godkjent og du må ha med akseptabel legitimasjon! Den praktiske prøven kan du bestille gjennom en trafikkskole eller ved å ta direkte kontakt med trafikkstasjonen der du ønsker å kjøre opp. Før du kan gå opp til prøve må all obligatorisk opplæring være fullført og registrert. Denne registreringen gjør trafikkskolen din. Kjøretøyet til førerprøven skal være spesielt godkjent. Bestiller du den praktiske prøven selv, må du huske å gi beskjed til trafikkskolen eller bilutleiefirmaet slik at de kan stille med bil til riktig tid!
Førerprøven omfatter i de fleste klasser både teoretisk og praktisk prøve. Du må bestå teoriprøven før du kan ta den praktiske.

Gjennom EcoDriving

  • Kan en redusere drivstofforbruket med 12 til 15 %

  • Kan en redusere co²-utslippene med 12 til 15 %

  • Kan en redusere ulykkesrisikoenKan en redusere stress i trafikken og forbedre arbeidsmiljøet

  • Kan en øke transportkvaliteten

  • Kan en komme raskere frem til målet

logo2.png
bottom of page